W przedmiocie prowadzenia ksiąg nie obowiązują żadne taryfikatory i nie ma przepisów, które określałyby minimalne lub maksymalne kwoty za poszczególne czynności. W Spółce stawki honorariów za usługi zależą m. in. od rozmiaru prowadzonej działalności, zakresu odpowiedzialności, a także rodzaju usług i rozmiaru obsługiwanej firmy. Wysokość honorarium określana jest w drodze negocjacji pomiędzy Spółką a klientem.

Usługi rachunkowe

Honorarium za usługi rachunkowe, tj.:

  • prowadzenie księgi rachunkowej;
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej;
  • prowadzenie rejestrów VAT nie tylko dla rolników;
  • uzależnione jest od ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników w danym okresie rozliczeniowym. Niemal w każdym przypadku, w porozumieniu z klientem, możemy ustalić wynagrodzenie ryczałtowe.

Za usługi wybiegające poza zwykłe prowadzenie ksiąg np. sporządzenie sprawozdań finansowych, zeznań podatkowych, itp. pobierane jest dodatkowe wynagrodzenie w uzgodnionej wysokości. W zależności od oczekiwań Klienta, każdorazowo określane są indywidualnie warunki współpracy.