Wspierając Państwa w dziedzinie rachunkowości, Spółka przygotowała szereg kompleksowych i specjalistycznych usług, w tym:

USŁUGI KSIĘGOWE
pełny zakres:

W ramach usług księgowych Spółka prowadzi księgowość w zakresie:

 • ksiąg rachunkowych, w tym opracowuje politykę rachunkowości, instrukcje obiegu dokumentów, instrukcje inwentaryzacyjne, instrukcje kasowe
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencji przychodów („ryczałt ewidencjonowany”)
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • innych ewidencji księgowych wymaganych przepisami prawa podatkowego

OBSŁUGA
PŁACOWO-KADROWA ZUS:

W ramach obsługi płacowo-kadrowej Spółka m.in.:

 • sporządza listy płac
 • prowadzi rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę
 • sporządza niezbędne informacje i deklaracje (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
 • prowadzi karty przychodów pracowników
 • prowadzi rozliczenia składek ZUS przedsiębiorców
 • sporządza deklaracje i raporty ZUS

INNE USŁUGI:

Spółka, w celu zapewnienia kompleksowej jak i bezproblemowej obsługi klientów oferuje również usługi, które nie mieszczą się w opisanych kategoriach. W ramach innych usług m.in.: 

 • sporządza raporty i analizy finansowe
 • sporządza prognozy finansowe
 • prowadzi obsługę w zakresie rozpoczęcia, przekształceń i likwidacji działalności gospodarczej
 • przeprowadza audyty podatkowe
 • wyprowadza zaległości w ZUS
 • wyprowadza zaległości w księgach
 • wyprowadza zaległości podatkowe
 • prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego

W najbliższym czasie planujemy również świadczyć usługi w zakresie:

DORADZTWO PODATKOWE – pełny zakres:

 • udzielanie porad
 • pisanie opinii

ORGANY SKARBOWE – reprezentowanie podatnika w postępowaniach:

 • pomoc podatnikom w przypadku sporu z urzędami skarbowymi, urzędem kontroli skarbowej, izbami skarbowymi
 • wnoszenie zastrzeżeń do protokołów kontroli
 • odwoływanie się od decyzji w imieniu podatników.

SĄDY ADMINISTRACYJNE – reprezentowanie podatnika:

 • przed WSA
 • przed NSA

REPREZENTOWANIE podatników w trakcie wszelkich kontroli nie tylko organów skarbowych.